Kontaktpersoner på hospitalerne vedr. afregning af færdigbehandlede patienter:

Aarhus Universitetshospital:
Ulf Tersted Knudsen
7845 8853
Registreringsnummer for hospitalet: 6620

Hospitalsenheden Horsens:
Lene Tinglef Svenstrup
7842 5106
Registreringsnummer for hospitalet: 6006

Hospitalsenheden Midt:
Birtha Thorsager
7844 1411
Registreringsnummer for hospitalet: 6630

Hospitalsenheden Randers og Grenaa:
Hanne Mark
7842 0098
Registreringsnummer for hospitalet: 7005

Hospitalsenheden Vest:

Preben Lynggaard Sørensen
7843 8670
Registreringsnummer for hospitalet: 6650

Regionshospitalet Hammel Neurocenter:
Jonas Rafn Jensen
7844 1414
Registreringsnummer for hospitalet: 7010

På psykiatriområdet:
Jeanette Blicher Alting
7847 0310

Elisabeth Brix Westergaard
7847 0306
Registreringsnummer for hospitalet: 6600


Ved generelle problemstillinger kontakt da:
Sara Bjørn Aaen, Nære Sundhedstilbud
7841 2185


Links til information om færdigbehandlede patienter


Procedure for korrektion af fejlregistrering vedr. færdigbehandlede patienter

Tilhørende bilag:

Uddrag af ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2010”

Definition af færdigbehandlet (Uddrag af den reviderede 1. generations sundhedsaftale 2008)

Ministerielt svar til KL

2010 - Registreringsvejledning

Fastlagte retningslinjer ved tvivlsspørgsmål mellem kommuner og region i forhold til afregninger af færdigbehandlede patienter