På denne side, kan du følge arbejdet med at skrive sundhedsaftalen om behandling, pleje, træning og rehabilitering. 

Kommissorium


Medlemmer

Temagruppen har nedsat arbejdsgrupper vedr akutområdet, genoptræning, hjælpemidler og behandlingsredskaber, tidlig opsporing samt åben indlæggelse. Du kan følge arbejdsgrupperne ved at klikke på dem.

Møder 2016:

18. januar
Referat

Bilag pkt 5

Bilag pkt 6/1

Bilag pkt 6/2

Bilag pkt 6/3

Bilag pkt 9

Bilag pkt 10/1

Bilag pkt 10/2

 

30. marts

Referat

Bilag 1, punkt 2

Bilag 2, punkt 2

Bilag 1, punkt 3

Bilag 1, punkt 4

Bilag 2, punkt 4

Bilag 1, punkt 6

 

30. maj

1. september

25. oktober 

8. december