Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering har nedsat arbejdsgruppen vedr. akutområdet.

Overordnet skal arbejdsgruppen arbejde med indsatserne i sundhedsaftalen vedr. samarbejde om kommunale akutfunktioner, samarbejde om udvikling af subakutte hospitalsfunktioner, telefonisk rådgivning, rammeaftale for delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed på tværs af sektorgrænser, ensartet praksis i forhold til egenbetaling. Arbejdsgruppen opstiller milepæle for arbejdet.

Kommissorium for arbejdsgruppen

Medlemmerne er:

 • Peter Mikkelsen, ældrechef, Favrskov Kommune (pm@favrskov.dk)
 • Anja Thoft Bach, akutchef, Aarhus Kommune (Anthba@aarhus.dk)
 • Birthe T Larsen, områdeleder, Hedensted Kommune (birthe.larsen@hedensted.dk)
 • Vibeke Staack, chefkonsulent, Silkeborg Kommune (Vibeke.Staack@silkeborg.dk)
 • Gitte Nørgaard, områdechef, Herning Kommune (omvgn@herning.dk)
 • Bente Dam, oversygeplejerske, Hospitalsenheden Midt (Bente.Dam@midt.rm.dk)
 • Kirsten Rahbek, oversygeplejerske, AUH (kirsrahb@rm.dk)
 • Steen Husted, Ledende Medicinsk Overlæge, Hospitalsenheden Vest (steehust@rm.dk)
 • Susanna Deutch, ledende overlæge, Fælles Akutmodtagelse, RH Randers, (susadeut@rm.dk) 
 • Anne Brøcker, chefkonsulent, Sundhedsplanlægning Region Midtjylland (annebroe@rm.dk)  
 • Karsten Rejkjær Svendsen, formand PLO-Midt, (rejkjaer@dadlnet.dk)
 • Praksiskonsulent - afventer udpegning
 • Helene Bech Rosenbrandt, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland (sekretær) (helene.rosenbrandt@stab.rm.dk)
 • Kirsten Vinther Løgsted, Holstebro Kommune (sekretær) (Kirsten.Vinther.Logsted@holstebro.dk)
 • Majbritt Blohm, Aarhus Kommune (ad hoc medl. fra kvalitetsgruppen) (mablo@aarhus.dk)
 • Ingvild Olsen, Hospitalsenheden Midt (ad hoc medlem fra kvalitetsgruppen)
 • Lone Juulsgaard, Herning Kommune (ad hoc medlem fra økonomigruppen)
 • Ad hoc repræsentant/inddragelse fra psykiatrien


Referater

 
23. september 2015
 
24. august 2015
 
3. juni 2015