Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med genoptræningsområdet. 

Kommissorium

 
Medlemmer af arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen har kortlagt de udfordringer, den nye bekendtgørelse om genoptræning medfører. Se arbejdsgruppens notat her.

Referater fra møder i arbejdsgruppen:

20. juni 2016

Referat

 

25. maj 2016

Referat

 

1. april 2016

Referat

 

3. september 2015

Referat

 

26. maj 2015

Referat

 

8. april 2015

Referat