Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering har nedsat arbejdsgruppen vedr. tidlig opsporing.

Overordnet skal arbejdsgruppen arbejde med indsatserne i sundhedsaftalen vedr. implementering af TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom) og udvikling af samarbejdet ml. kommune, praktiserede læge og hospital om tidlig opsporing. Arbejdsgruppen opstiller milepæle for arbejdet.

Materiale fra arbejdsgruppen findes her.

 

Kommissorium

Medlemmerne er:


Milepælsplan
 
 
Møder:
 
21. oktober 2015
Aflyst
 

31. august 2015
Referat

19. maj 2015
 
22. april 2015