Velkommen til hjemmesiden om den fælles indsats for sårbare, ældre medicinske patienter.

Her findes information om de forskellige indsatser, der skal være medvirkende til at styrke og forbedre patientforløbet for målgruppen af sårbare, ældre medicinske patienter. 

”Forløbskoordination” og ”Opfølgende hjemmebesøg” er iværksat og gennemført med udgangspunkt i den nationale handlingsplan som Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2011. 

”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt” er et satspuljeprojekt under den nye nationale handlingsplan, som Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2016, og som efterfølgende – i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og National Sundheds-it – er blevet konkretiseret i en fælles udmøntningsplan. I udmøntningsplanen fastlægges milepæle og konkrete målsætninger for de enkelte initiativer.


Under projektoverskrifterne kan du få mere at vide om de forskellige indsatser for at styrke sammenhængende forløb for ældre, sårbare medicinske patienter.