En af hovedoverskrifterne for den nationale indsats for den ældre medicinske patient er "styrkelse af sammenhæng i og koordination af patientforløbet".

Det betyder at Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen i  fællesskab med de praktiserende læger arbejder med forløbskoordination for særligt svækkede ældre medicinske patienter.

Konkret arbejdes der med at styrke og videreudvikle igangværende indsatser som på forskellig vis skal give bedre og mere sammenhængende forløb for hver enkelt borger i målgruppen.

Projektet afsluttes i 2016 med evaluering og monitorering samt en temadag, hvor fagfolk fra de områder, der har udviklet på forskellige typer af forløbskoordination, deler viden og drøfter projekternes muligheder for at blive implementeret i hele regionen.

 

Evaluering

 

Defactums evaluering af projektet.

Opsamling på temadag den 19. september 2016 om lærings- og udbredelsespotentiale for projekterne.

 

På temadagen blev der udarbejdet visuelle, kronologiske fremstillinger af indsatserne (service blue prints). Det findes her:

Vestklyngen

Midtklyngen

Aarhusklyngen

Randersklyngen

 

Tak til projekterne for en stor indsats og tålmodighed i forhold til at indsamle data. Og tak til deltagerne på temadagen for stort engagement og input til at få viden om det, der ligger i ”den sorte boks” – mellem den indledende projektbeskrivelse og de afsluttende tal. Det er vigtig viden i forhold til at få en god proces og for nå målene i initiativerne i den nye handlingsplan for ældre medicinske patienter.