Brugerperspektivet i satspuljeprojektet ”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt”

Forskningsenheden Defactum har i 2018-19 gennemført forskningsprojektet "Betydningen af tidlig tværsektoriel indsats hos de svageste ældre medicinske patienter. En kvalitativ undersøgelse af patientoplevelser".

Forskningsprojektet rammer lige ned i satspuljeprojektets mål med at bedre den borger- og pårørendeoplevede tryghed i kontakten til sundhedsvæsenet, herunder at borgeren og de pårørende oplever en sammenhængende og overskuelig indsats.

Du kan læse mere om Defactums forskningsprojekt.

Efter forskningsprojektet er gennemført med observationer og interview med 11 borgere fra satspuljeprojektet. Observationer og interview for borgere i udskrivningsforløb er analyseret og en opsummering af de vigtigste fund kan læses her.

Youtube-video af borgerpanelets udtalelser om Defactums resultater fra forskningsprojektet kan ses her.

En videnskabelig artikel om forskningsprojektets resultater om borgernes oplevelse i tilknytning til autonomi og selvbestemmelse i udskrivningsforløbet er under udarbejdelse. Artiklen forventes færdig foråret 2020.