Delprojektet gennemføres i et samarbejde mellem AUH og Aarhus Kommune.

Formålet med delprojektet er:

  • At videreudvikle konceptet bag opfølgende hjemmebesøg i sammenhæng med tidlig hospitalsbaseret geriatrisk opfølgning samt udskrivningsbesøg ved kommunal hjemmesygeplejerske.
  • At få viden om, hvem de skrøbeligste ældre er.

Hypotesen er, at modellen vil sikre en mere målrettet og effektiv brug af de sundhedsfaglige ressourcer og at tidlig opfølgning efter udskrivelse bidrager til en mere kvalificeret udskrivelse, hvor patienter/borgere oplever tryghed og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt undgår unødvendige genindlæggelser.

Kort beskrivelse af projektets interventioner og mål samt oplysninger om kontaktpersoner.