Delprojektet gennemføres i et samarbejde mellem HE Vest og kommunerne Holstebro, Herning, Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.

Formålet med delprojektet er:

  • At øge borgerens og de pårørendes tryghed og oplevelse af overskuelighed og sammenhæng i den tværsektorielle behandlingsindsats ved udskrivelse
  • At øge sikkerheden ved udskrivelse og reducere unødvendige/ forebyggelige genindlæggelser
  • At opnå bedre kvalitet og sammenhæng i behandlingen samt bedre helbred og tryghed ved udskrivelse, for de samme resurser

Hypotesen er, at projektets indsatser i forbindelse med udskrivelse kan øge sammenhængen i behandlingen på tværs af sektorer og fagligheder og øge borgerens og de pårørendes tryghed.

Kort beskrivelse af projektets interventioner og mål samt oplysninger om kontaktpersoner.

Se i øvrigt Artikel fra DR.dk om projektet.