Delprojektet gennemføres i et samarbejde mellem HE Midt og kommunerne Skive, Viborg og Silkeborg.

Formålet med delprojektet er:

  • At sikre den rette indsats for borgeren i forbindelse med visitation fra almen praksis i både dag og vagttid.
  • At undgå uhensigtsmæssige indlæggelser ved bedre at udnytte alternativer til hospitalsindlæggelse og dels at sikre borgerne forløb, som er individuelt tilpassede uafhængigt af sektorgrænser

Hypotesen er, at der er et uudnyttet potentiale i samspillet mellem almen praksis, de kommunale tilbud og akutafdelingen i forhold til at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser, understøtte den mindst indgribende løsning for borgeren i den aktuelle akutte situation og udnytte de kommunale kompetencer f.eks. til blodprøvetagning, til IV-behandling og til sårbehandling.

Kort beskrivelse af projektets interventioner og mål samt oplysninger om kontaktpersoner.