Delprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og kommunerne Favrskov, Syddjurs, Randers og Norddjurs.

Formålet med delprojektet er:

  • At sikre den akut syge ældre borger får det bedste tilbud ud fra både en faglig og økonomisk vurdering, hvad enten dette måtte være indlæggelse på Akutafdelingen, ambulant undersøgelse, behandling i hjemmet eller andet kommunalt tilbud
  • At sikre et tættere samarbejde mellem praktiserende læger, kommunal sygepleje og hospital omkring visitation af de svageste medicinske patienter over 65 år
  • Udvikling og anvendelse af en IT-platform, der kan understøtte en virtuel, tværsektoriel visitationsenhed, der kan understøtte det rette tilbud ved første henvendelse samt skabe fælles overblik om de aktuelle tilbud til målgruppen og belægning på disse.

Hypotesen er, at uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser af svage ældre kan forebygges ved at optimere visitationen, når en ældre borger bliver akut syg. Kommuner, hospital og almen praksis kan via målrettet arbejde med relationel koordinering, fælles visitation, overblik og en koordineret indsats på tværs af sektorgrænser, anvende allerede eksisterende tilbud bedre til gavn for den enkelte borger/patient.

Kort beskrivelse af projektets interventioner og mål samt oplysninger om kontaktpersoner.