Delprojektet gennemføres i et samarbejde mellem HE Horsens og kommunerne Odder, Hedensted og Skanderborg.

Formålet med delprojektet er:

  • At undgå forebyggelige genindlæggelser og øge livskvaliteten for den ældre medicinske patient efter hospitalsindlæggelse
  • At skabe en mere tryg overgang for borgeren.
  • At optimere kvaliteten i ”den komplicerede udskrivelse” - med indfrielse af både patientforventninger og høj sundhedsfaglig kvalitet

Hypotesen er, at der opnås færre genindlæggelser og bedre rehabilitering samt større patientoplevet tryghed ved opfølgning inden for 24 timer efter udskrivelse og adgang til specialiseret rådgivning op til 7 dage efter udskrivelsen.  

Kort beskrivelse af projektets interventioner og mål samt oplysninger om kontaktpersoner.