Med henblik på at styrke indsatsen for korrekt, tværsektoriel anvendelse af FMK, har Region Midtjylland besluttet, at den kommunale hjemmesygepleje og apotekerne skal have mulighed for at komme i kontakt med en læge fra udskrivende/behandlende afdeling hele døgnet, hvis FMK ikke er ajourført efter endt hospitalsbehandling.

I tidsrummet mellem kl. 8 og 15 på hverdage, skal hjemmesygeplejen eller apoteket forsøge at kontakte udskrivende læge via hospitalsinformationen. Hvis lægen ikke træffes og receptudskrivelse eller ajourføring ikke kan vente til førstkommende hverdag, så skal hjemmesygeplejen kontakte en vagthavende læge fra udskrivende/behandlende afdeling enten via hospitalsinformationen eller via et direkte telefonnumre, som fremgår af de telefonlister Region Midtjylland har udarbejdet.

 

Bilag: Procedure for håndtering af uenigheder vedr. FMK-kontaktpunkter