Geriatrisk team på Aarhus Universitetshospital har været en øvebane i forhold til at anvende Triple Aim metode.

I denne rapport er resultaterne af analysen.