Opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen har været en øvebane i forhold til at anvende Triple Aim tilgangen.

En kvalitativ undersøgelse af borgeres og pårørendes oplevelser med opfølgende hjemmebesøg

Triple Aim analyse - opfølgende hjemmebesøg