Vestklyngen har fra 2015-2017 kørt projektet "Forstærket indsats overfor storrygere". Projektet er nu evalueret, hvilket har mundet ud i denne triple aim rapport.

Der gøres opmærksom på, at de resultater der fremstilles i denne rapport er med udgangspunkt i projektet i Vestklyngen. De udgifter, der fremgår af analysen er således beregnet ud fra de udgifter, man har haft i Vestklyngen og kan således differentiere lidt fra de gennemsnitlige udgifter der er beregnet i forbindelse med udarbejdelse af en samarbejdsaftale på området. Samarbejdsaftalen behandles i Sundhedskoordinationsudvalget i juni 2018 og forventes at komme til lokalpolitisk behandling i kommunerne samt i Regionsrådet i efteråret 2018.

Der findes en kort beskrivelse af projektet samt en implementeringsguide anvendt i forbindelse med projektet i Vestklyngen.