Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom har været monitoreret med baggrund i Triple Aim metoden - se udviklingen i dataresultater fra 2012 til 2014 samt hvilke indikatorer, der har været foretaget målinger på her:

Resultater fra Triple Aim Projekt om TOBS

Notat om praktiserende lægers rolle ved TOBS

Rapporten om den brugeroplevede kvalitet ved TOBS indeholder resultater med interviews med borgere, praktiserende læger og kommunale hjemmesygeplejersker. Se rapporten her:

Rapport om den brugeroplevede kvalitet ved TOBS

Triple Aim analyser:

TOBS:
Triple Aim analyse - fuld version
Triple Aim analyse - opsummerende version

Læs reportagen: "Danmarks bedste hjemmepleje bruger TOBS"

Læs pressemeddelelse om TOBS fra 21. oktober 2015: Nu skal alle kommuner TOBS'e