Der vil løbende blive fulgt op på mål og indsatser aftalt i sundhedsaftalen.

Følg Forebyggelige indlæggelser.

I 2014 har Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet på foranledning af Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) udarbejdet en kortlægning af tværsektorielle forskningsprojekter i regionen