Som led i forberedelserne af den nye sundhedsaftale, er der gennemført en antropologisk undersøgelse