Offentliggørelse af afrapportering fra HjerteKomMidt i 2019

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte 28. maj 2020 afrapporteringen fra HjerteKomMidt i 2019. Rapporten sendes nu til klyngerne med henblik på, at klyngerne lokalt drøfter, hvad resultaterne fra HjerteKomMidt giver anledning til i det lokale arbejde med fase 2 hjerterehabilitering.

 

På baggrund af data registreret i de kommunale træningsenheder har DEFACTUM udarbejdet en samlet afrapportering fra HjerteKomMidt i 2018. Du kan læse rapporten her.