Sundhedskoordinationsudvalget udgav i august 2016 opfølgningsmagasinet "Perspektiver på det første år - Sundhedsaftalen 2015-2018". Se magasinet her.