Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt sundhedsaftalen vedr. opfølgningsprogram for børn med cerebral parese.

Aftalen er gældende fra 1. januar 2014.

Aftalen er fortsat gældende.


Aftalen
Bilag 1: Cases
Bilag 2: Indikatorbeskrivelse
Bilag 3: Lovgivning
Bilag 4: Cerebral parese
Bilag 5: Flow chart

Deltagere i arbejdsgruppen, som skrev aftalen