Det fremgår af den administrative generelle sundhedsaftale på voksenpsykiatriområdet, at der skal udarbejdes en sundhedsaftale om det tværsektorielle samarbejde om patienter med demens.

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte sundhedsaftalen på sit møde den 17. november 2011.

Aftalen er fortsat gældende.

Sundhedsaftalen om demens:
Politisk og administrativ del af aftalen
Sundhedsfaglig del af aftalen
Bilag 1: Lovgivning
Bilag 2: Kommunale demenskonsulenter
Bilag 3: Oversigt over kompetencer
Bilag 4: Oversigt over samarbejde med frivillige organisationer - foreløbig oversigt
Demensobservationsskema inkl. vejledning
Wordudgave - demensobservationsskema inkl. vejledning


Arbejdsgruppen bag aftalen:
Kommissorium
Arbejdsgruppens medlemmer