Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering godkendt i kommunerne og i regionsrådet

Samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering er nu godkendt i kommunerne og i regionsrådet og skal nu implementeres i kommunerne og på hospitalerne.

Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorerne for patienterne og ikke mindst sikre, at patienterne tilbydes en rehabiliterende indsats, der tager udgangspunkt i de behov, den enkelte patient har.

Samarbejdsaftalen erstatter den aftale, som blev indgået i 2013. Det er nyt element i aftalen, at der foretages en kommunal telefonopringning, når hospitalet beder kommunen om at kontakte patienten 3-4 uger efter afsluttet behandling. Formålet er at informere om kommunens tilbud og spørge til eventuelle nyopståede behov. Dette sker, hvis patienten ikke har et umiddelbart behov for kræftrehabilitering efter afsluttet behandling. Metoden er allerede implementeret flere steder i regionen, og der er god erfaring med den.

Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering

Behovsvurderingsskema - Word

Behovsvurderingsskema - PDF