Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 15. december 2009 sundhedsaftale om traumatiserede flygtninge.

Aftalen er fortsat gældende.