Hjerneskadesamrådet har udarbejdet sundhedsaftalen om voksne med erhvervet hjerneskade, som er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget, Regionsrådet og kommunerne.

Aftalen er fortsat gældende.