Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget har på mødet 30. oktober 2019 godkendt samarbejdsaftale om kræftrehabilitering.
Samarbejdsaftalen er nu sendt til politisk behandling i de 19 kommuner og i regionen.

Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorerne for patienterne og ikke mindst sikre, at patienterne tilbydes en rehabiliterende indsats, der tager udgangspunkt i de behov, den enkelte patient har.

Samarbejdsaftalen erstatter den aftale, som blev indgået i 2013. Det er nyt element i aftalen, at der foretages en kommunal telefonopringning, når hospitalet beder kommunen om at kontakte patienten 3-4 uger efter afsluttet behandling. Formålet er at informere om kommunens tilbud og spørge til eventuelle nyopståede behov. Dette sker, hvis patienten ikke har et umiddelbart behov for kræftrehabilitering efter afsluttet behandling. Metoden er allerede implementeret flere steder i regionen, og der er god erfaring med den.

Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering

 

Gammel aftale

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 7. marts 2013 sundhedsaftalen vedr. rehabilitering i forbindelse med kræft. Aftalen behandles politisk i regionsrådet og kommunalbestyrelserne, og er klar til implementering 1. september 2013. Regionsrådet godkendte aftalen den 24. april 2013.

Aftalen er fortsat gældende.

Medlemmer af arbejdsgruppen bag sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen

Behovsvurderingsskema - PDF
Behovsvurderingsskema - Word

Sundhedsaftalen i e-dok:
Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft, regional retningslinje
Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft - børn, regional retningslinje