Sundhedssamarbejdsudvalget godkendte den 19. december 2022 Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel.

Aftalen er endvidere godkendt i regionsrådet og kommunerne.

Aftalen er trådt i kraft pr. 1.maj 2023.

Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel