COVID-19 Test

Sundhedsstyregruppen har godkendt Samarbejdsaftalen om systematisk PCR test for COVID-19 på plejehjem og i hjemmeplejen.

Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. test har justeret aftalen ultimo september 2021 som følge af national aftale om videreførelse af test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen mellem Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner fra 22. september 2021. 

Samarbejdsaftalen er en udmøntning af:

Se beskrivelse af Procedure ved skalering af lokal testindsats

 

Samarbejde om udskrivelser under COVID-19 epidemien

Sundhedsstyregruppen har november 2020 godkendt Forståelsespapir om udskrivelser under COVID-19 epidemien.

Aftalen træder i kraft 23. november 2020. Inddelingen i 3 faser er ændret til 2 faser. Den tidligere fase 1 udgår.

Region Midtjylland og kommunerne har indgået en udmøntningsaftale om kommunale beredskabspladser.