Sundhedsstyregruppen har godkendt Samarbejdsaftale om systematisk test for COVID-19 af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen. Samarbejdsaftalen er en udmøntning af:

 

Test af kommunalt plejepersonale i Region Midtjylland (Beskrivelse af test-setup i tilfælde af, at kommune i Region Midtjylland kategoriseres som "rød")

 

Sundhedsstyregruppen har godkendt Rammeaftale om ekstraordinære udskrivelser (fase 3) under COVID-19 epidemien.

Sundhedsstyregruppen har november 2020 godkendt Forståelsespapir om udskrivelser under COVID-19 epidemien. Aftalen træder i kraft 23. november 2020. Inddelingen i 3 faser er ændret til 2 faser. Den tidligere fase 1 udgår.