Sundhedsstyregruppen har godkendt Samarbejdsaftale om systematisk test for COVID-19 af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen. Samarbejdsaftalen er en udmøntning af:

 

Test af kommunalt plejepersonale i Region Midtjylland (Beskrivelse af test-setup i tilfælde af, at kommune i Region Midtjylland kategoriseres som "rød")

 

Sundhedsstyregruppen har godkendt Rammeaftale om ekstraordinære udskrivelser (fase 3) under COVID-19 epidemien.

 

Som følge af rammeaftalen er der lavet en konsekvensrettelse i Forståelsespapir om udskrivelser under COVID-19 epidemien. Rettelsen består i, at overgang fra fase 2 til fase 3 varsles med 48 timer (i det oprindelige forståelsespapir fra 3. april 2020 var det 24 timer).