Sundhedskoordinationsudvalget vedtog i juni 2011, at region, kommuner og praksissektoren i Region Midtjylland i fællesskab udarbejder et forløbsprogram for depression.

Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given  sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den faglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem alle de involverede parter.

Formålet med et forløbsprogram er at opnå høj kvalitet i indsatsen i hele patientforløbet samt en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. 

Programmet blev godkendt af Regionsrådet den 24. april 2013.

Medlemmer
Du finder en oversigt over medlemmerne af arbejdsgruppen vedr. forløbsprogram for depression.

Baggrundsmateriale
På denne side findes relevant baggrundsmateriale vedr. forløbsprogrammet for depression.