Høringsversion af Forløbsprogrammet for KOL 2019 er den 18. marts 2019 sendt til høringsparterne på denne liste: Høringsparter med dette høringsbrev.

Alle interesserede har mulighed for at afgive høringssvar, der sendes til funktionspostkassen. Høringsfristen er den 5. april 2019 kl. 12.00. Indsendte høringssvar offentliggøres løbende her på siden.

 

Bilag:

Telemedicin til borgere med KOL: Sundhedsfagligt indhold
Telemedicin til borgere med KOL: Borgeruddannelse og inddragelse af pårørende
Telemedicin til borgere med KOL: Organisering og opgaver i dag- og vagttid