Der er indgået samarbejdsaftale mellem de praktiserende læger, Region Midtjylland og kommunerne om kommunale akutfunktioner. Se aftalen her