Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 31. marts 2014 sundhedsaftalen om oligofrenipsykiatri.

Aftalen er godkendt politisk i kommunerne og i regionen.

Formålet med aftalen er, at sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorgrænser, ensartet kvalitet i indsatsen samt en klar arbejdsfordeling mellem kommune, almen praksis og region.

Aftalen er fortsat gældende, og er en samarbejdsaftale i regi af sundhedsaftalen.

Implementering

Til at understøtte aftalens implementering er udarbejdet følgende fire dokumenter vedr. 1) organisering, 2) screeningsværktøj, 3) funktionen o-medarbejder, 4) kompetenceudvikling:

  1. Inspirationsnotat ift. modeller for kommunal organisering
  2. Screeningsværktøj - observation af adfærdsændringer hos borgere med udviklingshæmning
  3. Inspirationsnotat ift. hvilke typer af opgaver funktionen o-medarbejder kan varetage
  4. Forslag til set-up for kompetenceudvikling ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri omhandlende:
    - Kursusforløb for oligofrenipsykiatrikyndige i kommunerne
    - Etablering af fagligt netværk for oligofrenipsykiatri
    - Sideoplæring