Region Midtjylland og Praksisudvalget i Region Midtjylland har indgået aftale om opfølgende hjemmebesøg.

Aftalen om opfølgende hjemmebesøg har til formål at sikre et godt og sammenhængende udskrivningsforløb for særligt sårbare patienter, der udskrives fra sygehusindlæggelse. Konkret skal de opfølgende hjemmebesøg vurdere og sikre opfølgning på patientens behov for støtte i hverdagen, hospitalets vejledning vedrørende udskrivning og patientens medicinforbrug.

Læs den gældende aftale.