Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 24. april 2021 samarbejdsaftale om palliative indsatser. Aftalen er endvidere godkendt i Regionsrådet og kommunerne.
 
 
Tryk på handlingerne i flowdiagrammet, for at læse om de opgaver, der er i forbindelse med handlingerne:
 
 
Konference 2. marts 2022:
 
Præsentation af samarbejdsaftalen:
 
 
 

Bilag til samarbejdsaftale 2021: