Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 24. april 2021 samarbejdsaftale om palliative indsatser. Aftalen afventer godkendelse i Regionsrådet og kommunerne.
 
 
Tryk på handlingerne i flowdiagrammet, for at læse om de opgaver, der er i forbindelse med handlingerne:
 
 

Bilag til samarbejdsaftale 2021: