Den 2. marts 2022 blev der afholdt virtuel konference om Samarbejdsaftalen om palliative indsatser.

Program:

1. Velkomst og præsentation af aftalen

v/sygeplejefaglig direktør Ida Gøtke (Regionshospitalet Gødstrup) og sundheds- og ældrechef Charlotte Gjørup (Horsens Kommune)

 

2. Oplæg om kompetencer i Ringkøbing-Skjern Kommune

v/konsulent Else Pedersen (Ringkøbing-Skjern Kommune) og projektleder Rikke Kyed (Ringkøbing-Skjern Kommune)

 

3. Oplæg om e-læring på hospitalerne

v/afdelingssygeplejerske Lisa Nørgaard Lauritsen (Regionshospitalet Gødstrup)

 

4. Oplæg fra Aarhus klyngen

v/overlæge Bodil Abild Jespersen (Aarhus Universitetshospital) og hjemmeplejechef Vibeke Dahmen (Aarhus Kommune)

 

5. Oplæg fra Midtklyngen

v/klinisk sygeplejespecialist Janne Laursen (Hospitalsenhed Midt) og leder af pleje og omsorgscentre Henrik Ravn (Viborg Kommune)

 

6. Oplæg fra Randersklyngen

v/oversygeplejerske Conny Overgaard Elmstrøm (Regionshospitalet Randers) 

 

7. Oplæg fra Vestklyngen

v/ afdelingssygeplejerske Lisa Nørgaard Lauritsen (Regionshospitalet Gødstrup) og konsulent Else Pedersen (Ringkøbing-Skjern Kommune)

 

8. Spørgsmål via chatten

 

9. Afrunding, herunder monitorering og kvalitetsudvikling

v/sygeplejefaglig direktør Ida Gøtke (Regionshospitalet Gødstrup) og sundheds- og ældrechef Charlotte Gjørup (Horsens Kommune)

 

Oplæg fra konferencen:

Præsentation

 

Spørgsmål fra konferencen:

1: Hvordan har Ringkøbing-Skjern Kommune evalueret sin indsats for projektet 'Det gode palliative forløb'?

Svar:

I begyndelsen af projekt ”Det gode palliative forløb” blev der foretaget 3 baseline-undersøgelser, der i forbindelse med evalueringen er gentaget, for at se om der er sket forandringer/forbedringer.

  1. Pårørendeevaluering: Alle pårørende til afdøde er over en 4 måneders periode blevet tilbudt at udfylde et spørgeskema med spørgsmål angående det palliative forløb, deres kære og de selv har været igennem.
  2. Evaluering af forløb for hjælpere og assistenter: Alle hjælpere og assistenter har forud for deres 3 dages AMU kursusforløb udfyldt et spørgeskema angående deres forhåndsviden til de palliative redskaber og metoder, de blev undervist i på kurset. På bagkant er de stillet de samme spørgsmål i et spørgeskema - og dertil spørgsmål angående deres anvendelse af den viden de har fået på kurserne.
  3. Evaluering  af forløb for sygeplejersker: Alle sygeplejersker er forud for deres tilbud om 6 palliations-faglige virtuelle undervisningscafeér blevet bedt om at udfylde et spørgeskema angående deres forhåndsviden til cafeérnes indhold af redskaber og metoder. På bagkant er de stillet de samme spørgsmål i et spørgeskema - og dertil spørgsmål angående deres anvendelse af den viden de har fået på fagcafeérne.

Endelig vil hver enkelt leder af hver enkelt ældrecenter og hjemmeplejeenhed blive interviewet omkring, hvordan projektet har løftet kvaliteten af den kommunale basale palliative indsats hos dem og således fremmet muligheden for, at borgerne i Ringkøbings Skjern Kommune oplever gode palliative forløb.

 

2: Er ordningen med palliativ beredskabsvagt til hjemmesygeplejersken etableret? Sidste udmelding var (jan 22), at ordningen fortsat endeligt skulle afklares ift. lægedækning. I så fald, kan telefonnummeret udbredes nu?

Svar:

Regionen har afsat midler til udvidelsen af den palliative vagt. Der vil blive indgået aftale om vagten.

 

3: Hvornår skal det evalueres, at hjemme sygeplejerske kan ringe til palliativ bagvagt?

Svar:

Ordningen evalueres efter et år.

 

4: Hvordan deltager praktiserende læger ? Har nogen erfaringer med deres rolle ind i den nye aftale?

Svar:

Region Midtjylland og Almen Praksis arbejder på en lokalaftale om palliativ indsats, men har ikke landet denne endnu.