Sundhedskoordinationsudvalget godkendte Samarbejdsaftale vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens den 28. november 2016.

Aftalen er efterfølgende blevet godkendt i Regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser.