Sundhedsstyregruppen godkendte den 31. januar 2018 Samarbejdsaftale om fælles servicecenter for telesundhed.

Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2018.