Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt en samarbejdsaftale om rygestopindsatsen.

Se samarbejdsaftalen opdateret januar 2019.

Hensigtserklæring om øget fokus på rygestopindsats i almen praksis i forlængelse af samarbejdsaftale om rygestop.

 

Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser

Se Partnerskabsaftale for tobaksfri ungdomsuddannelser, opdateret november 2020.

Du kan læse mere på partnerskabets hjemmeside, tobaksfri.rm.dk