Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt en samarbejdsaftale om rygestopindsatsen.

Se samarbejdsaftalen opdateret januar 2019.

Hensigtserklæring om øget fokus på rygestopindsats i almen praksis i forlængelse af samarbejdsaftale om rygestop.

 

Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser

Evaluering af Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser 2021

Se Partnerskabsaftale for tobaksfri ungdomsuddannelser, opdateret november 2020.

Du kan læse mere på partnerskabets hjemmeside, Tobaksfri ungdomsuddannelser - Sundhed Fagperson (rm.dk)