Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på mødet 13. december 2019 udkast til samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer. Aftalen er godkendt i kommuner og region med i ikrafttrædelse 1. marts 2020

Samarbejdsaftalen er under implementering i klyngerne.

Læs Samarbejdsaftalen