Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering er en revision af "Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering" fra 2015 og erstatter denne.

Den er godkendt administrativt på Sundhedsstyregruppens møde den 10. november 2022 og træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Samarbejdsaftalen er forankret i Sundhedsaftalen i Region Midtjylland og beskriver rammerne for det tværsektorielle samarbejde med telemedicinsk sårvurdering af borgere med komplekse sår samt alle relevante sårforløb, der behandles tværsektorielt.