Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Politisk aftale: Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser

Sundhedsaftalen 2015-2018

Kommunikationspakke

Pakken indeholder:

En kort film om, hvad sundhedsaftalen overordnet betyder og kan bruges som et afsæt for den lokale dialog. Målgruppen for filmen er ledere og medarbejdere på hospitaler og i kommunerne.

Dialogkort til at komme spadestikket dybere i dialogen og refleksionen om, hvad sundhedsaftalen betyder for Jeres daglige arbejde. Det anbefales at anvende kortene sammen med filmen og kon­krete cases. I opfordres derfor til at udarbejde cases med genkendelige forløb og hverdagsproblemstillinger, som kan indgå i refleksionen og dialogen om den nye sundhedsaftale. Det er op til jer selv, hvilke og hvor mange af kortene I vil sætte i spil.

PowerPoint plancher om aftalen. I kan vælge at anvende hele PowerPoint præsentationen eller udvælge plancher relevant for Jeres målgruppe. Endvidere er der mulighed for at justere/tilrette i dem, og gøre dem til Jeres egne.