I forbindelse med arbejdet på regionens 360 graders plan har sundhedsaftalesekretariatet udarbejdet et aktivitetsoverblik.

Aktivitetsoverblikket indeholder data for 3 variable: Forebyggelige indlæggelser, akutte genindlæggelser og færdigbehandlingsdage.

Gode ideer og kommentarer til aktivitetsoverblikket kan rettes til:

Jónas Thor Björnsson, specialkonsulent
Direkte tlf. 21 57 29 91
jtb@viborg.dk