Regionen og kommunerne har indgået en række delaftaler om udvalgte patientgrupper.

Se samarbejdsaftalerne.