Dialogkortene kan sættes i spil, når I som ledere sammen med medarbejderne ønsker en dialog og refleksion om sundhedsaftalens visioner og værdier. Og hvad sundhedsaftalen betyder for jeres daglige arbejde. I kan bruge dem til at få nye perspektiver på jeres arbejde og jeres samarbejde med samarbejdspartnere på hospitalet/kommunen/praktiserende læge.

Det handler om, hvad I kan gøre anderledes, så borgeren oplever større sammenhæng og kvalitet i sit forløb, når borgeren har kontakt til både hospital/kommune/praktiserende læge

Det anbefales at anvende kortene sammen med konkrete cases. I opfordres derfor til at udarbejde cases med genkendelige forløb og hverdagsproblemstillinger, som kan indgå i refleksionen og dialogen om den nye sundhedsaftale.

Dialogkort om Det Gode Forløb
Dialogkort om visioner - 1
Dialogkort om visioner - 2
Dialogkort om visioner - 3
Dialogkort om værdier - 1
Dialogkort om værdier - 2
Dialogkort om værdier - 3

Dialogkortene kan rekvireres hos Sussi Islin Sørensen, 7841 2102