Sundhedsstyregruppen godkendte på sit møde den 15. marts 2018 Samarbejdsaftale om infektionshygiejne.

Se aftalen.

 

Oversigt over regionale hygiejnesygeplejersker:

Hospitalsenheden Midt:

Karin Jette Winther, 7844 1340/7844 1341

Karen Dyhr Pedersen, 7844 1342/7844 1343

 

Hospitalsenheden Vest:

Hanne Hvingelby, 7843 8705

Anette Jensen, 7843 8709

Susanne Gundersborg, 7843 8718

 

Regionshospitalet Horsens:

Catrin Reese, 7842 5048/7842 5049

 

Regionshospitalet Randers:

Helle Gammelby Mogensen, 7842 0083

 

Aarhus Universitetshospital:

Lene Munck, 7845 5685

Liselotte Bøgelund, 7845 5686

Tine Bentzen, 7845 5687

Charlotte Buch Jensen, 7845 5689

Marie Louise Ladefoged, 7845 5688

 

MRSA-Enhed, AUH:

Bodil Forman, 2374 4220

Iben Brandenburg, 2374 4214

 

Regionspsykiatrien:

Astrid Beck Vestergaard, 2962 2758

Sisse Poulsen, 2170 3417

 

Rettelser bedes sendt til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk