Sundhedsstyregruppen godkendte på sit møde den 15. marts 2018 Samarbejdsaftale om infektionshygiejne.

Se aftalen.

 

Oversigt over regionale hygiejnesygeplejersker:

Hospitalsenhed Midt:

Karina Lausten, 2464 3673

Karen Dyhr Pedersen, 7844 1342 / 2168 0237

Irdi Dalsgaard, 3047 3638

 

Regionshospitalet Gødstrup:

Inge Høy Rahbek, 7843 8709

Lisbeth Brun Andersen, 7843 8727

Bente Bøgild, 2933 3182

 

 

Regionshospitalet Horsens:

Catrin Reese, 7842 5048

Mette Bjerregård Kristensen, 4049 0142

 

Regionshospitalet Randers:

Helle Gammelby Mogensen, 7842 0083

 

Aarhus Universitetshospital:

Lene Munck, 2151 2671

Liselotte Bøgelund, 2151 3861

Tine Bentzen, 2151 4406

Charlotte Buch Jensen, 2151 3257

Marie Louise Ladefoged, 2151 3876

Rikke Handlos Olesen, 2151 4937

Andreas Kornum Vestergaard, 2125 9685

 

MRSA-Enheden, AUH:

Bodil Forman, 2374 4220

Helle Thomsen, 23741 4214

 

Regionspsykiatrien:

Astrid Beck Vestergaard, 2962 2758

Sisse Poulsen, 2170 3417

 

Rettelser bedes sendt til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk