Influenzasæson 2019/2020

Den tværsektorielle arbejdsgruppe om kampagne vedr. influenzasæsonen 2019/2020 har udarbejdet forslag til kampagne, som er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget på mødet 7. juni 2019.

Materialepakken indeholder:

1: En datapakke, hvor det er muligt at følge antallet af ældre, der vaccineres mod influenza på både regions- og kommuneniveau.

Datapakken suppleres med en slutstatus medio marts, så det er muligt at følge indsatsen.

Link til datapakken.

 

2: Kampagnemateriale med det formål både at gøre borgerne opmærksom på, hvorfor influenzavaccination er vigtig, samt at klæde personaler på ift. vigtigheden af, at ældre borgere og kronikere vaccineres mod influenza og om deres egen risiko for at være smittebærer ift. borgerne

Materialet består af:

 

3: Idékatalog med inspiration til indsatser i kommuner, på hospitaler og i almen praksis med henblik på at øge antallet af ældre og kronikere, der bliver vaccineret mod influenza.

Link til idekataloget.

 

4. Information til de praktiserende læger

Link til informationsmaterialet.