Akut rådgivning og henvendelse ang. LAB-14 - fælles indgang til handicap- og psykiatriområdet:

Telefon: 8964 2017 

Mail: socialindsats@favrskov.dk

Mandag til onsdag: 9.00-15.00
Torsdag: 14.00-18.00
Fredag: 9.00-12.00

Uden for denne åbningstid kan Botilbuddet Harrebakken kontaktes på tlf. 2144 1546 ang. LAB 14.

 

Myndighed: Handicap- og Psykiatrirådgivningen 

Hovvej 76
Sundhedscenter Hadsten
8370 Hadsten

Tlf. 8964 1010

Åbningstid:
Mandag-tirsdag kl. 9.30-15.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 12.00-17.00
Fredag kl. 9.30-12.00

Leder: Jeanette Schjællerup, tlf. 8964 4326

 

Psykiatrisk rådgivningstelefon

Borgere, herunder patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krisesituation, kan få råd og vejledning på den døgnåbne psykiatriske rådgivningstelefon: 78 470 470.

www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/psykiatrisk-modtagelse

Ikke-akut rådgivning:

Enhed for Selvmordsforebyggelse (Risskov)

Gå til hjemmeside

Telefon: 7847 2410

Telefontid:

 • Mandag-torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

 

Handicap- og psykiatrikonsulenterne

Fagkonsulenterne tilbyder telefonisk rådgivning og vejledning inden for det sociale område.

Tilbuddet gælder borgere, medarbejdere og  samarbejdspartnere.

Konsulenterne tilbyder hjælp til at afklare generelle problemstillinger og danne overblik over mulighederne for at søge hjælp hos rette myndighed.
I visse situationer kan konsulenterne være kontaktperson for borgeren i samarbejdet med andre tilbud for eksempel særlige handicaptilbud.

Fagkonsulenterne tager ikke stilling til konkret sagsbehandling i en eksisterende sag.

Ulla Haurballe Nielsen                        
Psykiatrikonsulent
Tlf: 8964 2114  

Jakob Bo Lindequist
Handicapkonsulent
Tlf: 8964 3452

 

Rusmiddelbehandling: Favrskov Rusmiddelcenter 
Favrskov Rusmiddelcenter
Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Tlf. 8964 1080

Favrskov Rusmiddelcenter tilbyder gratis råd og vejledning samt behandling for alkohol og rusmiddelbrug og problemer, der er relateret til alkohol- og rusmiddelbrug.
Bemærk at fremmøde kan kun ske efter forudgående aftale via mail eller telefon.

 

Alkoholbehandling og rådgivning 

Mail: alkohol@favrskov.dk

Rusmiddelbehandler Alon Blum, tlf. 2490 5430, mail: ablu@favrskov.dk
Rusmiddelbehandler Susanne Kirkegaard, tlf. 3043 8395, mail: suki@favrskov.dk
Rusmiddelbehandler Dinah Maabari, tlf. 3055 3919, mail: vmaa@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandling for voksne over 18 år

Mail: anonymstof@favrskov.dk

Rusmiddelbehandler Tina Vestergaard Nielsen, tlf. 2974 7869, mail: tvni@favrskov.dk
Rusmiddelbehandler Lasse Nielsen, tlf. 2490 0551, mail: lfni@favrskov.dk
Rusmiddelbehandler Catharina Andersen, tlf. 2490 0642, mail: cata@favrskov.dk
Rusmiddelbehandler Mette Pedersen, tlf. 5144 7098, mail: mkpe@favrskov.dk
Rusmiddelbehandler Rene Bay, tlf. 2178 9396, mail: rbay@favrskov.dk

Rusmiddelbehandling for unge under 18 år

Rusmiddelbehandler John Pedersen, tlf. 5126 0810, mail: jkpe@favrskov.dk
Rusmiddelbehandler Lasse Nielsen, tlf. 2490 0551, mail: lfni@favrskov.dk

TUBA Favrskov 
Herredsvej 22
8382 Hinnerup

Mail: favrskov@tuba.dk

Tlf. 2968 9637

TUBA er en terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer og som bor i Favrskov Kommune.

Socialpsykiatriske væresteder 

Værestedet Den Hvide Villa

Herredsvej 22
8382 Hinnerup

Birthe Mikkelsen, tlf. 2444 7602
Mette Styrbæk, tlf. 2444 7573

Åbningstider:

 • Mandag 8.30-12.30
 • Onsdag 16.00-20.00
 • Fredag 08.30-12.30

Værestedet Ulstrup Fælleshus 

Solsortevej 68
8860 Ulstrup

Heidi Høgh Lambæk, tlf. 2362 2458
Joan Jensen Frandsen, tlf. 2326 6259

Åbningstider:

 • Mandag 08.30-12.30
 • Tirsdag 16.00-20.00
 • Torsdag 08.30-12.30

Værestedet Eriksminde 

Eriksminde 25
8450 Hammel

Henriette Nielsen, tlf. 2444 7609
Birgitte Frandsen, tlf. 2444 7592

Åbningstider:

 • Mandag 16.00-20.00
 • Tirsdag 08.20-12.30
 • Torsdag 08.30-12.30

Tilbud om netværksgrupper for voksne med ADHD 

Er du voksen og har ADHD?

Vil du vide mere om ADHD og har du lyst til at udveksle erfaringer med andre? Så kan du dletage i ADHD Café for voksne.

Caféen er et tilbud til voksne med ADHD, bosiddende i Favrskov Kommune. Du kan blandt andet blive klogere på:

 • Struktur: Hvordan får du styr på din dagligdag?
 • Stress: Kan du blive bedre til at håndtere din stress?
 • Hjælpemidler: Hvor finder du brugbare apps eller det rigtige kalendersystem?

Tid og sted:

Caféen har til huse i Hinnerup og foregår på mandage fra kl. 13.30-15.00.

Du kan deltage i caféen efter at have snakket med gruppelederen. Her hører du mere om indholdet, og vi afklarer, om tilbuddet er relevant for dig.

Kontakt os:

Hvis du er interesseret, kan du kontakte gruppelederen via telefon, sms eller mail: